Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie

Instytucja nadrzędna i partner główny SPP w Londynie

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Największa i najstarsza instytucja polska poza granicami Kraju, okresu II Wojny Światowej... Jej początki sięgają roku 1945, gdy powstał Instytut Historyczny i im. gen. Sikorskiego,...

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP

Departament Dziedzictwa Kulturowego

Współpraca z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN, w Warszawie, a ściślej z Departamentem Dzidzictwa Kulturowego zawiązała się już kilka lat temu. Do zadań ministerstwa należy również między innymi pomoc dla polskich...

Fundacja Silva Rerum Polonarum - Częstochowa

Realizacja projektów digitalizacyjnych z FSRP Częstochowa

Fundacja "Silva Rerum Polonarum" została założona w dniu 19.12.2014 roku wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego w Częstochowie. Organami sprawującymi nadzór nad Fundacją są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz...

Studium Polski Podziemnej w Londynie

Mapka spp londyn

Studium Polski Podziemnej
11 Leopold Road
London W5 3PB
United Kingdom

T: +44 (0)20 8992 6057

Pomóż Studium!

Studium jest instytucją pożytku publicznego (Charity) utrzymującą się głównie z donacji.

Będziemy wdzięczni za każdą pomoc!
Z góry dziękujemy!

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ
Prosty i bezpieczny system PayPal