Historia, cele i zadania...

Studium Polski Podziemnej w Londynie

Studium Polski Podziemnej (SPP), powstało w Londynie w roku 1947. Jest instytucją archiwalną i naukową, w posiadaniu której znajdują się materiały historyczne dotyczące Polskiego Państwa Podziemnego (Administracji Podziemnej i Armii Krajowej) z okresu II Wojny Światowej. Wśród prominentnych założycieli byli m.in.:Tadeusz Bór-Komorowski, Kazimierz Iranek-Osmecki, Antoni Monter- Chruściel, Andrzej Pomian, Tadeusz Żenczykowski, Tadeusz Pełczyński oraz wielu innych czołowych działaczy Polskiego Podziemia. 

Od 1948 roku siedzibą SPP jest dom przy 11 Leopold Road London W5 3PB, w dzielnicy Ealing, w zachodnim Londynie. W ciągu minionych sześciu dekad, przez posiadłość Studium przewinęło się setki, jeśli nie tysiące osób mniej lub bardziej związanych z SPP. Wśród nich historycy wojskowości, politycy, filmowscy oraz przygodni ludzie z Polski i z poza, szukający śladów swych bliskich, którym pamięć Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej nie były obojętne.

Swój rozwój i nieprzerwaną od ponad 60-u lat działalność, Studium zawdzięcza jednak przede wszystkim bezinteresownej pracy, poświęceniu i wytrwałości trzech pokoleń polskiego uchodźctwa w Wielkiej Brytanii. Postacią, która zasługuje na szczególną uwagę jest Pani Halina Czarnocka: długoletni kierownik, archiwista i sekretarz Studium w jednej osobie.

ROK 1988

Po upływie czasu i zmian pokoleniowych, w 1988r. ówczesny zarząd SPP podjął decyzję połączenia Studium z pokrewnym sobie Instytutem Polskim i Muzeum im. Gen. Sikorskiego (PISM), który powstał w 1965r, poprzez amalgamację dwóch instytucji naukowych: Instytutu Historycznego im. Gen. Sikorskiego oraz Polskim Ośrodkiem Naukowym w Londynie. Amalgamacja Studium z Instytutem, zachowała pewne prawa dla Studium, samodzielnego działania w pracy naukowo-archiwalnej i publikacji.

Nasza Misja

Praca archiwalna: gromadzenie, zabezpieczanie, porządkowanie i udostępnianie materiałów historycznych do dziejów Polski Podziemnej

Gromadzenie zbiorów bibliotecznych o tej samej lub zbliżonej tematyce

Działalność wydawnicza oraz

Popularyzacja wiedzy historycznej o Polsce z lat 1939-1956

Obok codziennych obowiązków, obsługi kwerend tematycznych i rodzinnych, pracownicy i wolontariusze SPP kontynuują wieloletni projekt digitalizacji zbiorów archiwalnych, dzięki współpracy z pokrewnymi instytucjami w Kraju i poza jego granicami. Studium otrzymuje nieocenioną pomoc od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (NDAP) oraz Instytutu Pamięci Narodowej (IPN). Z inicjatywy tychże instytucji do SPP przyjeżdżają profesjonalni archiwiści i informatycy.

 Z kolei w ramach działającej już od ponad 30 lat Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ), kontynuowana jest wymiana doświadczeń i wiedzy z instytucjami członkowskim tejże organizacji. W tym m.in. z Instytutami Piłsudskiego w Nowym Jorku i Londynie, Muzeum Polskim w Rapperswilu i Chicago, czy też Biblioteką Polską w Paryżu Londynie czy Montrealu.

W 2003 roku SPP zostało laureatem nagrody "Kustosza Pamięci Narodowej" Tytuł został przyznany przez Instytut Pamięci Narodowej jako dowód uznania za wkład w ochronę polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami kraju. SPP jako instytucja oraz jej pracownicy wielokrotnie uhonorowani zostali licznymi odznaczeniami państwowymi, między innymi - Polonia Restituta, Pro Memoria czy Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Pokolenie założycieli SPP odchodzi, ale zastępowane jest nowym "narybkiem" kolejnych fal emigracji na Wyspy Brytyjskie. Zmieniają się pokolenia, zmienia się sposób działania i profil działalności, ale Studium trwa i trwać bedzie tak długo jak chęć ludzi poświęcania własnych sił, umiejętności i czasu na rzecz wspólnego dobra jakim jest zachowanie pamięci o Armii Krajowej i Polskim Państwie Podziemnym...

Galeria

 

 

Zobacz także

W tej samej kategorii
 • Studium Info
 • Na naszej stronie
 • Archiwum SPP
 • Biblioteka SPP
 • Muzealia SPP
 • Internet
 • Strona Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie
 • Tags: Archiwum AK Londyn | Archiwum Armii Krajowej | Polish Home Army Archive London | Polish Underground Movement Study Trust | SPP Londyn | Studium Polski Podziemnej

  Socjal

  Studium Polski Podziemnej w Londynie

  Mapka spp londyn

  Studium Polski Podziemnej
  11 Leopold Road
  London W5 3PB
  United Kingdom

  T: +44 (0)20 8992 6057

  Pomóż Studium!

  Studium jest instytucją pożytku publicznego (Charity) utrzymującą się głównie z donacji.

  Będziemy wdzięczni za każdą pomoc!
  Z góry dziękujemy!

  PRZEKAŻ DAROWIZNĘ
  Prosty i bezpieczny system PayPal